ИНТЕРПРЕС


Уеб услуги
Уеб услуги
  • Създаване и поддръжка на сайтове, блогове, социални мрежи
  • Оптимизация на сайтове за търсачки; ползваемост на сайтове
Издателски услуги
Издателски услуги
  • Издаване на книги по поръчка
  • Обработка на текстове, предпечат, печат
Брайлови надписи върху лекарствени опаковки
Брайлови надписи върху лекарствени опаковки
  • Изписване на наименования на лекарствени средства
  • Издаване на сертификати за правилността на надписи

За контакти: et@interpres.org